Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Katedra Studiów Europejskich

Znajdujesz się w: Strona główna > Informacje > Wydarzenia > "ZARZĄDZANIE MIGRACJAMI" - NOWY KIERUNEK STUDIÓW W KATEDRZE STUDIÓW EUROPEJSKICH.

image: Jakub Bornio

 dr Jakub Bornio

Zakład Polityk Unii Europejskiej

adres e-mail: jakub.bornio@uwr.edu.pl

"ZARZĄDZANIE MIGRACJAMI" - NOWY KIERUNEK STUDIÓW W KATEDRZE STUDIÓW EUROPEJSKICH.

     Zarzadzanie-migracjami_pk9etk.jpg

Wychodząc naprzeciw globalnym wyzwaniom, Katedra Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczyna rekrutację na nowy kierunek studiów: Zarządzanie migracjami.   

Migracje, jako zjawisko towarzyszą ludzkości od początków jej istnienia oraz wpływają, a nierzadko kształtują jej losy. Często, w ich wyniku dokonywały się przemiany i przewartościowania społeczne, kulturowe, cywilizacyjne, ekonomiczne i polityczne w różnych obszarach świata, tworząc lub też burząc dotychczasowe formy zorganizowania społecznego. Ruchy migracyjne miały swój znaczący wkład w rozwój wielu cywilizacji, choć jednocześnie, w swojej najbardziej skrajnej formie, przemieszczenia ludności przybierały charakter zbrojnych podbojów, którym towarzyszyła eksterminacja etnosów. Przez wzgląd na te uwarunkowania problemu migracji nie można traktować w sposób marginalny.

Przepływy migracyjne początku XXI wieku nasilają się, a według wielu szacunków taki trend będzie się utrzymywał. Fragmentaryczna polityka migracyjna prowadzona na bazie obiegowych mitów nie przyczynia się do usprawnienia zarządzania tym procesem, a tym bardziej – do skorzystania z rozwojowych szans, które może dawać migracja.


Kierunek Zarządzanie migracjami jest silnie osadzony w krajowych i międzynarodowych badaniach w dziedzinie nauk społecznych z istotnym zapleczem merytorycznym w formie publikacji z zakresu politologii, stosunków międzynarodowych, europeistyki, socjologii, psychologii, kulturoznawstwa, prawa oraz nauk o ekonomii i zarządzaniu. Istotnym walorem programu studiów jest interdyscyplinarny charakter, który znajduje odzwierciedlenie w sferze nabywanych przez studentów kompetencji. Treści nauczania, pogrupowane w przedmioty kształtujące wiedzę i umiejętności praktyczne, stanowią bezpośrednią odpowiedź na wyzwania krajowego i międzynarodowego rynku pracy.


W zależności od zainteresowań i preferencji studenci mają możliwość pogłębiania wiedzy i kompetencji poprzez liczne przedmioty do wyboru pogrupowane w moduły programowe, realizowane od II do VI semestru. 

     

W ramach kierunku Zarządzanie migracjami oferowane są następujące moduły:
    - sztuka komunikacji;
    - wymiary bezpieczeństwa europejskiego;
    - polityka zagraniczna i bezpieczeństwo;
    - polityka rozwojowa i pomoc humanitarna.
   

Program studiów obejmuje również obowiązkowe praktyki studenckie w wymiarze 60 godzin, które organizowane będą w porozumieniu z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi zajmującymi się problematyką związaną z migracjami. Odbycie praktyk pozwoli studentom na poznanie praktycznego wymiaru problemów migracyjnych i nabycie umiejętności funkcjonowania w ramach instytucji bezpośrednio związanych kwestiami przemieszczeń ludności.


    - Chcesz podjąć studia w jednej z największych polskich uczelni?
    - Chcesz zdobywać wiedzę od życzliwych i świetnie przygotowanych specjalistów?
    - Jesteś zainteresowany/na współczesnymi problemami świata?
    - Interesujesz się wydarzeniami mającymi wpływ na funkcjonowanie Polski i Unii Europejskiej?


Jeśli na wszystkie z powyższych pytań odpowiedziałeś/aś twierdząco, studia w Katedrze Studiów Europejskich są właśnie dla Ciebie. Nie damy Ci jednoznacznych odpowiedzi. Pomożemy Ci jednak w zrozumieniu wyzwań, przed którymi stoi Polska, Europa i Świat. Grono specjalistów z wielu dziedzin nauki pomoże Ci poznać procesy, które mają bezpośredni i pośredni wpływ na Twoje życie.


Zapraszam
dr hab. Piotr Grabowiec
Kierownik

Katedry Studiów Europejskich

Więcej informacji: dr Jakub Bornio, Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej: jakub.bornio@uwr.edu.pl


LINK do strony rekrutacji: https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/zarzadzanie-migracjami-i-stopnia-stacjonarne/


X
X
X
X
X

data utworzenia/modyfikacji: 24 maj 2019 o 14:11:36

słowa kluczowe: