Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Katedra Studiów Europejskich

Znajdujesz się w: Strona główna > Informacje > Wydarzenia > VI  Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne - zgłoszenia do 15 lipca

konto usunięte

VI  Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne - zgłoszenia do 15 lipca

ProfLucynaSzot1_hh92c8.jpg


VI  Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne

dla Doktorantów i Habilitantów

16-17 września 2015 r. Uniwersytet Wrocławski

 

 

Katedra Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na VI  Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne dla Doktorantów i Habilitantów, które odbędą się w dniach 16-17 września 2015 r. na Uniwersytecie Wrocławskim

 

Warsztaty adresowane są do doktorantów i habilitantów, którzy chcieliby w gronie najwybitniejszych ekspertów konsultować swoje badania pod kątem metodologicznym i teoretycznym. Serdecznie zapraszamy wszystkich reprezentantów europeistyki, politologii, stosunków międzynarodowych, prawa, administracji, socjologii, ekonomii, antropologii oraz innych dyscyplin naukowych, realizujących swoje badania w obszarze studiów europejskich.

 

Dwudniowe przedsięwzięcie składać się będzie z wykładów dotyczących badań z zakresu studiów europejskich i zagadnień metodologicznych. Warsztaty przeprowadzone zostaną w kilkuosobowych grupach tematycznych. Poprowadzą je specjaliści, podczas gdy uczestnicy warsztatów zaprezentują teorie i metody wykorzystywane w swoich pracach badawczych. Dla zainteresowanych przewidziane zostały indywidualne konsultacje z zaproszonymi ekspertami. Efektem warsztatów metodologicznych będzie publikacja, zawierająca teksty uczestników wraz z komentarzami profesorskimi.

 

Zgłoszenia wraz z założeniami teoretycznymi i metodologicznymi swojej pracy badawczej należy złożyć na formularzu znajdującym się formularz_warsztaty-metodologiczne.doc

 

Wymogi redakcyjne dotyczące nadsyłanych zgłoszeń.

 

 

Zgłoszenia należy przesłać do 15.07.2015 r. na adres e-mail: monika.klimowicz@uni.wroc.pl

Do formularza zgłoszeniowego prosimy o dołączenie potwierdzenia wniesienia opłaty konferencyjnej.

 

 

Koszt udziału w Warsztatach (bez noclegu) wynosi 250 zł. Opłatę obejmującą koszty poczęstunków w czasie przerw kawowych, obiadu, uroczystej kolacji oraz punktowanej publikacji prosimy wpłacać na konto:

 

Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

nr konta: 09 1090 2503 0000 0001 1110 6022

 

W tytule przelewu prosimy wpisać: warsztaty 7/n2015, Imię Nazwisko

 

 

UWAGA: Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, iż faktura VAT zostanie wystawiona przez Uniwersytet Wrocławski na instytucję/osobę, która widnieje jako nadawca przelewu. PROSIMY ZATEM O NIE WYKONYWANIE PRZELEWÓW Z OBCEGO KONTA.

 

Organizatorzy służą  także pomocą w znalezieniu noclegu.

Uczestników Warsztatów serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. „Europa – mit, rzeczywistość, marzenie czy projekt wspólnoty?”, która odbędzie się w dniach 17-18.09 2015 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.


Program

VIOgólnopolskich Europeistycznych Warsztatów Metodologicznych dla Doktorantów i Habilitantów

Uniwersytet Wrocławski, 16-17 września 2015 r.

 

Dzień 1. - 16 września 2015 roku – środa

 

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników

 

Aula A

10:00 – 10:25 Otwarcie Warsztatów przez Dziekana Wydziału Nauk Społecznych, Prof.                            dr hab. Jerzego Juchnowskiego oraz Kierownika Katedry Studiów EuropejskichProf. zw. dr hab. Wiesława Bokajło

10:25 – 11:00 Wykład profesorski Prof. dr hab. JacekCzaputowicz(Uniwersytet Warszawski)

 

11:00 – 11:15 Przerwa kawowa

 

11:15 – 13:00 Praca w grupach warsztatowych (2 panele równoległe)

 

Panel I

Sala 25 IP

 

Komentarz profesorski:

Eksperci:

 

Uczestnicy prezentujący swoje prace:

 1. dr Janusz Jartyś (Uniwersytet Szczeciński), Polityka równościowa Unii Europejskiej w świetle działalności polskiego ruchu Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) w Polsce
 2. mgr Edyta Rosińska-Wielec(Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ), Koncepcja twórczej destrukcji J. A. Schumpetera jako czynnik zmian na rynku telewizyjnym w Polsce
 3. mgr Magdalena Dobrzyńska (Uniwersytet Warszawski), Niestandardowe formy zatrudnienia w Wielkiej Brytanii – sektor akademicki

 

Panel II

Sala 23 IP

 

Komentarz profesorski:

Eksperci:

 

Uczestnicy prezentujący swoje prace:

 1. dr Magdalena Tomala (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Wpływ reorientacji powiązań międzynarodowych europejskich państw post-socjalistycznych na ich rozwój gospodarczy w latach 1993-2012
 2. mgr Wojciech Mucha (Uniwersytet Wrocławski), Wdrażanie Europejskiej Koncepcji Multi-Level Governance w praktyce polskich samorządów na przykładzie gmin jednostek Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego
 3. mgr Justyna Wiśniewska-Grzelak (Uniwersytet Warszawski), Służba publiczna w instytucjach Unii Europejskiej

 

13:00 – 14:00 Obiad

 

Aula A

14:00 – 14:45 Wykład profesorski

 

 

14:45-17:15 Praca w grupach warsztatowych (2 panele równoległe)

 

Panel III:

Sala25 IP

 

Komentarz profesorski:

Eksperci:

 

Uczestnicy prezentujący swoje prace:

 1. dr Filip Tereszkiewicz (Politechnika Opolska), Eurosceptycy wobec działań zewnętrznych Unii Europejskiej: możliwe implikacje dla Wspólnoty
 2. mgr Tomasz Lisowski(Uniwersytet Wrocławski), Europa we współczesnej polskiej myśli politycznej
 3. mgr Barbara Panciszko (Uniwersytet Wrocławski), Polityzacja kwestii genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO) w Unii Europejskiej
 4. mgr Ewelina Targosz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Kosowo w procesie zmian

 


Panel IV

Sala 23 IP

 

Komentarz profesorski:

 

Uczestnicy prezentujący swoje prace:

 1. mgr Piotr Kozłowski (Uniwersytet Warszawski), Amerykańskie przywództwo światowe w latach 2009-2014 – redefinicja roli Stanów Zjednoczonych w społeczności międzynarodowej
 2. mgr Helena Paliga-Baraniecka (Uniwersytet Wrocławski), Wpływ Unii Europejskiej na system edukacji w Polsce w latach 2007-2013
 3. mgr Leonard Dajerling (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Współczesne kierunki badań metodologii badań bezpieczeństwa. Analiza i systematyka
 4. mgr Joanna Figura (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Efektywność ekonomiczna szwajcarskiej demokracji bezpośredniej
 5. mgr Marta Dobrzycka (Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie), Międzynarodowa aktywność polskich samorządów na forum Unii Europejskiej

 

 

 

17:15 – 17:30 Przerwa kawowa

 

17:30 – 18:30 Indywidualne konsultacje profesorskie

 

 

18:30 Kolacja

 

 


Dzień 2. - 17 września 2015 roku - czwartek

 

9:00 – 9:15 Otwarcie 2-ego dnia Warsztatów przez Kierownika Katedry Studiów Europejskich, Prof. zw. dr hab. Wiesława Bokajło

 

9:15 – 11:45 Praca w grupach warsztatowych

 

Panel V:

Aula A

 

Komentarz profesorski:

Eksperci:

 

Uczestnicy prezentujący swoje prace:

 1. dr Jakub Greloff (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego),Polska zagraniczna polityka historyczna
 2. dr Tomasz Pawłuszko (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Polityka rozwoju z perspektywy teorii centrum-peryferie. Casus Europy Środkowo-Wschodniej
 3. dr Wojciech Bednarek (Uniwersytet Wrocławski), Polska polityka migracyjna wobec wychodźców z Ukrainy: promocja Polski jako państwa migracji docelowej w praktyce służb dyplomatyczno-konsularnych
 4. mgr Sławomir Niedźwiecki (Uniwersytet Wrocławski), Europejska Służba Działań Zewnętrznych w kształtowaniu polityki zagranicznej Unii Europejskiej w latach 2009-2013
 5. mgr Paweł Mączka (Uniwersytet Wrocławski/Ministerstwo Spraw Zagranicznych), Kultura polityczna holenderskich muzułmanów

 

11:45 – 12:00 Przerwa kawowa

 

12:00 – 13:00 Zakończenie Warsztatów oraz wręczenie certyfikatów uczestnictwa

 

13:00 Obiad

 

 


.

.

data utworzenia/modyfikacji: 17 listopad 2015 o 13:36:44

słowa kluczowe: