Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Katedra Studiów Europejskich

ostatnia aktywność: 01 październik 2020 o 10:59:28

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownik

image: Paweł Turczyński

dr hab. prof. nadzw. UWr Paweł Turczyński

Zakład Polityk Unii Europejskiej

Gabinet: 206

Adres e-mail: pawel.turczynski@uwr.edu.pl

Konsultacje:
  •  poniedziałki, godz. 15.15-16.30 - IP, pok. 206
  • czwartki, godz. 10.30-11.30 - online (Teams)
Funkcje:
  • w okresie 1 III 2017-30 IX 2017 p.o. Zastępcy Kierownika ds. Ogolnych i Dydaktycznych.
Specjalności:

Paweł Turczyński (ur. 1974) – doktor habilitowany nauk politycznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Europeistyki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor i współautor ok. 50 artykułów i książek dotyczących integracji europejskiej, relacji UE z innymi krajami i miejsca Unii na arenie międzynarodowej. Należą do nich m.in.: Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE (2007); Podstawy europeistyki; podręcznik akademicki (2008); Bezpieczeństwo europejskie: systemy, instytucje, funkcjonowanie (2011); Amerykańskie koncepcje tarczy antyrakietowej w Europie (2012); Potencjał wojskowy UE na początku XXI w. (2013); Aspiracje Unii Europejskiej jako kreatora ładu międzynarodowego: lata 2005-2012 (2013); 15 lat Polski w NATO; aspekty polityczne, prawne i militarne (2015). Specjalizuje się w analizie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE, a także unijnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony oraz perspektyw jej rozwoju. Jego zainteresowania dotyczą także kształtowania się europejskiej obronności i zdolności Unii Europejskiej do subordynowania jej otoczenia międzynarodowego. Autor zajmuje się też kulturowo-cywilizacyjnym charakterem tożsamości europejskiej, w tym – rolą Polski w budowaniu tej tożsamości.