Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Katedra Studiów Europejskich

ostatnia aktywność: 25 marzec 2015 o 15:28:51

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownik

image: Anna Pacześniak

dr hab. prof. nadzw. UWr Anna Pacześniak

Zakład Polityk Unii Europejskiej

Gabinet: 305

Adres e-mail: anna.paczesniak@uwr.edu.pl

Konsultacje:
  • sem. letni 2019/2020: urlop naukowy. Kontakt drogą mailową.


Funkcje:
Specjalności:

Anna Pacześniak – politolog, doktor habilitowana w dziedzinie nauk społecznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca Uniwersytetu Dzieci we Wrocławiu. Autorka lub współautorka książek: Anatomia porażki wyborczej (Warszawa 2018), Comprendre la Pologne. Société, politique et institutions (Paryż 2016), Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie, Podręcznik akademicki (Wrocław 2014), Europeizacja polskich partii politycznych (Warszawa 2014), Europejska scena polityczna i jej aktorzy (Toruń 2014), Partie polityczne w Polsce i w Europie. Struktury, funkcje, strategie w zmieniającym się otoczeniu (Toruń 2013), Ludzie partii - idealiści czy pragmatycy? Kadry partyjne w świetle badań empirycznych (Warszawa 2011), Europeizacja – mechanizmy, wymiary, efekty (Toruń 2010, 2014), Populizm w Europie – defekt i przejaw demokracji (Warszawa 2010). Autorka ponad 100 artykułów naukowych m.in. na temat europeizacji partii politycznych, organizacji i życia wewnętrznego polskich partii, europartii, systemu politycznego Unii Europejskiej, funkcjonowania kobiet w polityce. Aktualnie kieruje dwoma projektami naukowymi finansowanymi ze środków Narodowego Centrum Nauki. Pierwszy, zatytułowany Polskie partie polityczne w relacji z otoczeniem społecznym. Analiza strategii organizacyjnych i komunikacyjnych realizowany jest w latach 2016-2020. Realizacja drugiego projektu, zatytułowanego Porażka wyborcza jako katalizator zmian w europejskich partiach politycznych rozpoczęła się w latem 2018 r. i planowo zakończy w połowie 2021 r. Ponadto w latach 2018-2020 jest wykonawcą w projekcie NCN pt. Uwarunkowania stabilności i spójności polskiej reprezentacji w Parlamencie Europejskim, który realizowany jest na Uniwersytecie Opolskim.

 

X
X
X
X
X